MobiSys 2017: PhD Forum

Committee and Panel

General Chairs

 • Kevin Boos (Rice University)
 • Shubham Jain (Rutgers University)
 • Tianxing Li (Dartmouth College)

TPC

 • Markus Wutzler (TU Dresden)
 • Sheng Shen (UIUC)
 • Min Hong Yun (Rice University)
 • Haoyu Zhang (Princeton University)
 • Teng Wei (University of Wisconsin)
 • Nirupam Roy (UIUC)
 • Yu-Chih Tung (University of Michigan)
 • Ashkan Nikravesh (University of Michigan)
 • Ali Razeen (Duke University)